Expandia

Česká investiční skupina s tradicí od roku 1993

0 +
Realizovaných projektů
0 +
Aktivních projektů
0 +
Miliard aktiv pod správou

Naše cíle

Dosáhnout dlouhodobého růstu a zhodnocení uvážlivými a
diversifikovanými investicemi do projektů, které mají reálný základ a dlouhodobý potenciál tvorby hodnoty.

Naše vize

Podporou projektů se zajímavou přidanou hodnotou umožnit
vytvářet výjimečné produkty, poskytovat služby, které lidé ocení. Zapojit a zaměstnat schopné pracovníky a tím tak podpořit podnikání cílevědomým společnostem.

Vybrané projekty

Naše investice

Výrobní a IT společnosti

Investujeme do společností produkující výjimečné produkty s vysokou přidanou hodnotou a žádaným produktem.

Administrativní budovy

Provozujeme moderní kancelářské a multifunkční budovy A-standardu.

Industry parky

Provozujeme tradiční i moderní logistické a výrobní areály s cílem poskytnout adekvátní prostor pro výrobu a logistiku menším a středním nájemcům i nadnárodním společnostem.

Hotely

Rozvíjíme hotelové a služby v rámci hlavního města Prahy.

Aktuality

Oznámení záměru přeshraniční fúze

Dovolujeme si Vás ve smyslu § 59m odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev informovat o přeshraniční fúzi společnosti Expandia Holding N.V., založené dle nizozemských právních předpisů, se sídlem Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Nizozemsko, zapsané v nizozemském obchodním rejstříku pod KVK 34261584, Expandia, a.s., IČO: 639 99 293, se sídlem Na Příkopě 1096/21, 117 19 Praha 1, Česká republika, při které dojde ke sloučení Expandia Holding N.V. do Expandia, a.s. 

V důsledku Fúze a s ohledem na zánik Expandia Holding N.V. dojde k přechodu jejího jmění na Expandia, a.s.. Fúze nebude mít žádný vliv na platnost obchodních závazků ani jedné ze společností. Stávající smluvní vztahy zůstávají i nadále v platnosti vůči Expandia, a.s. a není je třeba měnit či doplňovat.

PLNÝ TEXT OZNÁMENÍ

Kontaktujte nás

email

info@expandia.com

telefon

+420 221 181 111

Na Příkopě 1096/21, 110 00, Praha 1 (mapa)

Palác Myslbek, pravý vchod z ulice Na Příkopě, 4. patro

© 2022 –  All rights reserved.