HAMBURK BUSINESS CENTER

Zahájení výstavby: 2017

Rok prodeje: 2020

Pronajímatelná plocha: 7.500 m²

Počet bytů: 18

Projekt Hamburk Business Center je situován do stejnojmenné plzeňské lokality mezi ulicemi U Prazdroje a Klicperova a tvoří ho dva samostatné objekty – kancelářská budova Hamburk Business Center a bytový dům Rezidence Hamburk.

Sedmipatrová budova, která se tyčí na lichoběžníkovém půdorysu, nabízí ideální zázemí malým i velkým nájemcům z řad firem. Má prosklenou fasádu a svým tvarem připomíná velkou zaoceánskou loď. Najdete zde kancelářské prostory s výhledem na jednu z dominant města Plzně – historickou budovu pivovaru. V menší čtyřpatrové budově se nalézá 18 atypických bytů a 2 obchodní prostory určené k prodeji. Příjemným bonusem je nádherný výhled na historické centrum Plzně.

Po úspěšné kolaudaci prodala Expandia v červnu 2020 kancelářskou budovu Hamburk Business Center fondu kvalifikovaných investorů BHS Real Estate Fund SICAV, a.s.

TRILOGY LOGISTIC PARK TOMILINO (RUSKÁ FEDERACE)

Rok vstupu: 2005

Rok prodeje: 2013

Podíl ve společnosti: 25 %

Užitná plocha: 106 000 m²

Trilogy Logistic Park Tomilino je jedním z nejmodernějších logistických parků Ruské federace. Projekt se nachází 6 km jihovýchodně od Moskvy, v blízkosti dálničního obchvatu (MKAD). Projekt s celkovým rozpočtem cca 120 milionů USD byl dokončen v roce 2010 a nabízí svým nájemcům 101 000 m² skladových a 5 000 m² kancelářských prostor na 19ti hektarovém pozemku.

Skupina Expandia byla od počátku investorem projektu spolu se skupinou PPF a rusko-nizozemskou společností NedAgro. Svůj podíl na projektu odprodala Expandia skupině PPF v říjnu roku 2013.

LOGISTIC PARK NIŽNYJ NOVGOROD (RUSKÁ FEDERACE)

Rok vstupu: 2005

Rok prodeje: 2013

Podíl ve společnosti: 33 %

Užitná plocha: 200 000 m

 

Skupina Expandia se spolu se skupinami PPF a NedAgro podílela také na přípravě projektu logistického parku v ruském Nižném Novgorodu o rozloze cca 200 000 m². V říjnu roku 2014 Expandia odprodala svůj 33% podíl na projektu (pozemku) spolu se svou účastí v projektu Trilogy Logistic Park Tomilino skupině PPF. 

REZIDENCE MUSÍLKOVA

Rok vstupu: 2005

Rok prodeje: 2008

Podíl ve společnosti: 100 %

Počet bytů: 35

V letech 2005 – 2008 realizovala skupina Expandia v oblíbené rezidenční oblasti Košíře bytový projekt Rezidence Musílkova. Projekt zahrnoval celkem 120 bytů a byl realizován ve 2 etapách. Po dokončení výstavby a prodeji bytů 1. etapy došlo v roce 2008 k odprodeji projektu renomovanému investorovi. Expandia byla investorem projektu a spolupodílela se rovněž na řízení a koordinaci projektových a marketingových aktivit.

VIGONA

Rok vstupu: 1996

Rok prodeje: 2004

Podíl ve společnosti: 100 %

Výnosy 2004: 225 mil. Kč

 

Vigona byla tradičním českým výrobcem s historickou orientací převážně na produkci tkaných textilií. Po kapitálovém vstupu společnosti Expandia do Vigony byla urychlena strategie změny orientace výhradně na výrobu netkaných textilií a průmyslových tkanin včetně kompletní výstavby nového závodu ve Svitavách, kde byla nová technologie umístěna. Hlavními zákazníky Vigony se stali významní dodavatelé automotive komponentů a průmyslové filtrace.

Expandia ve společnosti realizovala nové investice do technologií, které umožnily růst produktivity práce i kvality výrobků a Vigona se více zaměřila na rostoucí automotive sektor. V roce 2004 byla společnost prodána dánské skupině Fibertex. Společnost nese v současnosti název Fibertex, a. s.

EXPANDIA BANKA

Rok vstupu: 1997

Rok prodeje: 2000

Podíl ve společnosti: 100 %

Počet uživatelů: více než 40 000

S cílem vytvořit první banku v České republice a ve střední Evropě poskytující své služby prostřednictvím internetu a mobilního telefonu převzala skupina Expandia v roce 1997 Zemskou banku se sídlem v Olomouci. Zemská banka byla rekapitalizována a přejmenována na Expandia Banku. Zahájením svého provozu dne 4. 5. 1998 se Expandia Banka stala průkopníkem v oblasti poskytování služeb přes moderní telekomunikační kanály. Za ojedinělá řešení a velký uživatelský komfort byla banka několikrát oceněna. V letech 1999–2000 odprodala společnost Expandia své kapitálové podíly v Expandia Bance skupině České pojišťovny, pod jejíž správou v dalších letech banka působila pod názvem eBanka. Následně eBanku odkoupila skupina Raiffeisen, která internetové bankovnictví na bázi Expandia Banky provozuje dodnes.

PENZIJNÍ FOND KORUNA

Rok vstupu: 1995

Rok prodeje: 1999

Podíl ve společnosti: 27,6 %

Počet klientů: více než 100 000

V roce 1995 se Expandia stala jedním ze spoluzakladatelů Penzijního fondu Koruna, a.s. Během prvních 4 let své existence získal fond více než 100 tisíc pojištěnců a zařadil se mezi desítku největších fondů poskytujících službu dobrovolného penzijního připojištění. Expandia svůj akciový podíl ve fondu, který je dnes součástí Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s., odprodala v roce 1999.

EXPANDIA INVEST (CHORVATSKO)

Rok vstupu: 1997

Rok prodeje: 2002

Podíl ve společnosti: 100 %

Aktiva pod správou: 300 mil. EUR (rok 1999)

 
V roce 1997 založila skupina Expandia v Chorvatsku společnost Expandia Invest zaměřenou na správu investičních fondů a investiční fond, do kterého vložilo své prostředky téměř 40 000 lidí. Fond postupně získal akcie a podíly v 62 chorvatských společnostech v celkové nominální hodnotě přes 300 mil. EUR. V roce 1999 došlo ke vstupu americké společnosti  TX/Europe Group Ltd., která se stala 50% spoluvlastníkem Expandia Investu. V roce 2002 koupila 100% společnosti Expandia Invest americká společnost Adriatic Investment Management.

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST EXPANDIA

Rok vstupu: 1993

Rok prodeje: 2000

Podíl ve společnosti: 100 %

Aktiva pod správou: přes 5 mld. Kč (rok 1995)

 

Investiční společnost Expandia byla od roku 1993 zakladatelem a správcem privatizačních a hotovostních podílových fondů Expandia. Mezi nejdůležitější činnosti kromě aktivní investiční strategie (prodeje a nákupu cenných papírů) patřila rovněž problematika správy majetkových účastí (tzv. corporate governance). Po strategickém rozhodnutí skupiny Expandia nepokračovat dále v činnosti správy podílových fondů byl výkon správy fondů postoupen strategickému partnerovi. 

Kontaktujte nás

email

info@expandia.com

telefon

+420 221 181 111

Na Příkopě 1096/21, 110 00, Praha 1 (mapa)

Palác Myslbek, pravý vchod z ulice Na Příkopě, 4. patro

© 2022 –  All rights reserved.